Natuurwaardekaart – gamechanger voor verduurzaming Zuid-Hollandse gebieden

Redactie Projecten

Tijdens het Groene Hart Circulair-onderzoekstraject (afgerond in 2021) is de basis gelegd voor een interactieve kaart waarmee de samenhang van ecosysteemdiensten zichtbaar gemaakt kan worden. Met behulp van (GIS)data en algoritmes uit de literatuur is het CML-team – onder leiding van Prof. Peter van Bodegom – erin geslaagd om vragen van belanghebbenden in een gebied zodanig te parametiseren dat een maatwerk EcoSysteemMap (of natuurwaardekaart) gemaakt kan worden. Deze kaart helpt om de discussie met actoren en stakeholders te faciliteren en/of de impact van scenario’s te onderzoeken.

ACCEZ, CML en PLNT hebben in 2022 tijd, geld en energie geïnvesteerd in de doorontwikkeling van dit product. Met deze oplossing kunnen we vastgelopen discussies over de inrichting van land- en tuinbouw in gebieden weer loskrijgen. Daarnaast biedt het een kans om het effect van economische keuzes op de natuur inzichtelijk te maken en de waarde en het belang van de natuur, als onderdeel van een ecosysteemdienst, mee te nemen. Ook kunnen we met deze kaart de kennis die in eerdere onderzoeksprojecten is ontwikkeld (o.a. Groene Hart Circulair en Duin- en Bollenstreek) toegankelijk maken voor een brede doelgroep. In plaats van kennis die beschikbaar blijft in de academische wereld via publicaties zijn we onder leiding van PLNT een ontwerp aan het maken voor een dienst/product dat gekocht kan worden door ‘de markt’.

In 2022 is er onderzoek gedaan of het concept beschermt kan worden. Al snel werd duidelijk dat dit niet kan, of zeer lastig is. Het onderzoek naar de marktkansen van de Natuurwaardekaart is echter zeer positief: de kaart is onderscheidend en waardevol. 

In de afgelopen maanden is gesproken met experts op het gebied van octrooi en patenteren, juridische zaken (Luris), investeren en scientific business development. Hierin werd het idee en de uitgewerkte architectuur snel duidelijk. Dat het moeilijk te beschermen is, zegt niets over de haalbaarheid. De leidende vraag werd al snel ‘hoe dan wel?’. Conclusie: het serviceconcept leent zich ervoor om binnen de muren van de universiteit verder te ontwikkelen. Het uitgangspunt is daarmee verschoven naar het opzetten van een team dat zelfstandig, met ondersteuning door LEH* en Luris**, binnen de muren van de universiteit werkt aan de technische en zakelijke ontwikkeling.