ACCELERATING BY UNDERSTANDING


ACCEZ – accelerating circular economy Zuid-Holland – staat voor kennis met impact. Wij versnellen de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op de thema’s gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, maakindustrie en kunststoffen. ACCEZ is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University and Research en VNO-NCW West.


ACCEZ draagt met beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers bij aan de versnelde ontwikkeling van een circulaire economie. Dat doen we met concrete en aansprekende antwoorden op kennisintensieve vraagstukken. Daarvoor begeleiden en financieren we triple-helix onderzoeksprojecten. Zo versterken we zowel de kennisbasis als het kennisnetwerk voor de versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland. Dat doen we op de thema’s circulaire stedelijke gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, maakindustrie en kunststoffen.

Waarom dat belangrijk is
Hoe zorgen we dat we in Zuid-Holland uiterlijk in 2050 geen gebruik meer maken van primaire grondstoffen? Vooruitstrevende ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers worstelen met wat dit betekent voor hun dagelijkse praktijken. Het levert veel vraagstukken op en de meest wezenlijke vragen kunnen alleen met meerdere bedrijven, meerdere beleidsdomeinen en meerdere wetenschappelijke disciplines tot concrete oplossingen komen.

De regionale universiteiten laten ondernemers en beleidsmakers de meerwaarde van wetenschappelijke kennis ervaren binnen ACCEZ. De werkgeversorganisatie VNO-NCW West stimuleert toekomstgerichte ondernemers om mee te werken aan kennisopbouw over de circulaire economie om daarmee ook tot eigen nieuwe business cases te komen. De provincie Zuid-Holland werkt binnen ACCEZ aan evidence based beleid dat tegelijkertijd geworteld is in de weerbarstige werkelijkheid van circulair ondernemerschap.     

Onze werkwijze
We verbinden onderzoekers van internationaal befaamde universiteiten aan vooruitstrevende ondernemers met karakteristieke circulaire ondernemersuitdagingen in de specifieke regio’s van de provincie. De stakeholders ontwikkelen vanuit een gezamenlijk belang de (wetenschappelijke) vragen, de omvang en vorm van het benodigde onderzoek en de aanpalende kennisactiviteiten. Gedurende het proces ondersteunt en toetst ACCEZ vanuit een transparant kader of de voortgang volgens verwachting is. Ook verspreidt ACCEZ de kennis uit de projecten naar ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers elders in Zuid-Holland.

Meedoen in een onderzoek of andere activiteit van ACCEZ betekent dat iedereen in het proces op zijn of haar kennis, ervaring en kunde wordt aangesproken, evenals op zijn of haar bereidwilligheid om van de ander te leren. Accelerating by understanding!


“ACCEZ neemt belemmeringen weg voor de overgang naar een circulaire economie. Op een unieke manier: onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers gaan samen met vraagstukken aan de slag. Zo levert ACCEZ een wezenlijke bijdrage aan een toekomstbestendig Zuid-Holland.”

Adri Bom-Lemstra
Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland


Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.