Aan de slag met circulaire gebiedsontwikkeling!

Redactie Geen categorie

6 juli 2022


De complexiteit van circulaire gebiedsontwikkeling en de uitdagingen die daarbij komen kijken, vergen veel denkkracht. Onderzoekers Bram Heijkers en Koen Dittrich zagen tijdens hun onderzoek in de Binckhorst steeds weer dat ‘meervoudige waardecreatie’ als concept naar voren kwam. Maar wat het in praktische zin moet inhouden, dat is soms lastig te beschrijven.


Meervoudige waardecreatie gaat om de synergie tussen economie, ecologie en maatschappij. Dat zijn mooie idealen, maar moeilijk om tegelijkertijd rekening mee te houden. Om het denken beter te structureren ontwikkelde Heijkers het canvas ‘meervoudige waarde(n)creatie voor circulaire gebiedsontwikkeling’, wat voortbouwt op het canvas van Jonker, Faber e.a.. Dit overzichtelijke canvas maakt het voor betrokkenen gemakkelijker om een aanpak te bedenken voor de uitdagingen die circulariteit met zich meebrengt. Bekijk het hier:


Binckhorst Noordwest Circulair

Het canvas is onderdeel van het actieonderzoek Binckhorst Noordwest circulair. Lees hier meer over het project.