Aan deze thema’s werken wij


Circulaire stedelijke
gebiedsontwikkeling

De transitie naar circulair bouwen staat hoog op de agenda. Naast de ontwikkeling van circulaire en biobased producten voor gebouwen is de volgende stap om ook na te denken over de bredere leefomgeving van de woningen. Hiervoor is een visie op circulaire gebiedsontwikkeling nodig. Een uitdaging die past bij ACCEZ.

Lees meer

Duurzame landbouw

De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. De uitdagingen die vraagstukken als stikstof of water met zich meebrengen, zullen leiden tot veranderingen in alle schakels van de keten. Deze transitie vraagt dan ook meer dan traditionele kennis van de landbouw.

Lees meerDuurzame tuinbouw

Als de tuinbouw een plek in een circulair Zuid-Holland wil blijven innemen, vraagt dat om een transformatie van de gehele sector. Als onafhankelijke partij voert ACCEZ het, soms ongemakkelijke, gesprek over de toekomst van de tuinbouw. We richten ons met name op de duurzaamheidstransitie in de glastuinbouw en de transitie naar een circulaire bollenteelt.

Lees meer

Gebiedsgericht werken

De toekomst van Nederland staat onder druk. Ondernemingen zoeken meer ruimte. Behoud van biodiversiteit vraagt om verbetering van de natuur. Klimaatverandering en het stijgende water vragen om een radicaal andere waterhuishouding. Er zijn meer woningen nodig. En dat allemaal circulair in 2050.

Lees meerContact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Bezoekadres

Provinciehuis
Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Wij zijn op donderdag aanwezig.Nieuwsbrief