Circulaire stedelijke gebiedsontwikkeling


De transitie naar circulair bouwen staat hoog op de agenda. Naast de ontwikkeling van circulaire en biobased producten voor gebouwen is de volgende stap om ook na te denken over de bredere leefomgeving van de woningen. Hiervoor is een visie op circulaire gebiedsontwikkeling nodig. Een uitdaging die past bij ACCEZ.
Vier jaar lang (van 2018 tot 2022) onderzocht ACCEZ, samen met een team van wetenschappers uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten, circulaire gebiedsontwikkeling en hoe dit te bevorderen in de Binckhorst in Den Haag. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een circulair transitiekader voor stedelijke gebieden.
Uniek hierin is het bekijken van de rol van een community. De circulaire economie – zeker waar het onze directe woon- en werkomgeving betreft – heeft gevolgen voor de burger, als bewoner en gebruiker van een gebied. Naast de samenhang tussen de energievoorziening, afvalverwerking en waterinfrastructuur speelt dus ook de samenhang tussen wonen, werken en industrie een belangrijke rol in een circulair gebied.
Naast de ontwikkeling van nieuwe standaarden voor circulair bouwen, startten we samen met overheid, onderzoek en de grote bouwbedrijven een zoektocht naar het ‘nieuwe normaal’ in circulaire gebiedsontwikkeling.


Lees meer over Binckhorst Noordwest circulair


Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Bezoekadres

Provinciehuis
Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Wij zijn op donderdag aanwezig.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.