VERNIEUWEN =
DURVEN EXPERIMENTEREN

VERNIEUWEN =
DURVEN EXPERIMENTEREN


ACCEZ versnelt de ontwikkeling van een circulaire economie in Zuid-Holland. Dat doen we met concrete antwoorden op complexe vraagstukken die om veel kennis vragen. Daarvoor verbinden we mensen met denk-, beleids- en ondernemerskracht.

UITGELICHT

THEMA’S


De uitdagingen voor het versnellen van de circulaire economie spelen op verschillende thema’s. Aan deze thema’s werken wij nu en in de toekomst.


Circulaire stedelijke
gebiedsontwikkeling

We onderzoeken de samenhang op gebiedsniveau tussen energievoorziening, afvalverwerking en waterinfrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld voor ondernemers in Binckhorst Noordwest.

Lees meer

Kringlooplandbouw

We pakken vragen op die komen vanuit bijvoorbeeld de veehouders in het Groene Hart, telers in Greenport West-Holland en ondernemers in de Bollenstreek. Ook schreven we een scenario-analyse voor het brede tuinbouwcluster.

Lees meer


Maakindustrie

ACCEZ werkt aan de ontwikkeling van projecten op dit thema. We verwelkomen initiatiefnemers met vraagstukken over de maakindustrie in Zuid-Holland.

Lees meer

Kunststoffen

We zoeken antwoord op een belangrijke ondernemersvraag: hoe maak ik mijn verpakkingsmaterialen circulair? Samen met ondernemers uit de sierteelt, onderzoekers en beleidsmakers verkennen we dit complexe kunststoffendossier.

Lees meer

“In Zuid-Holland komen grote vraagstukken samen, van een houdbaar voedselsysteem tot een gezonde leefomgeving. De omslag naar een circulaire economie loopt daar als rode draad doorheen. Door onderzoekers en ondernemers samen te brengen, zorgt ACCEZ voor antwoorden en innovatieve oplossingen die snel hun weg vinden naar de praktijk.”

Meindert Stolk, lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

"ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven."

Rens Buchwaldt, raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services, Wageningen University and Research

 “ACCEZ versterkt de kennisinfrastructuur door rond belangrijke maatschappelijke thema’s samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

Hester Bijl, rector magnificus Universiteit Leiden

“Toekomstgerichte ondernemers hebben vanuit het ACCEZ-programma twee dingen nodig: een palet aan concrete oplossingen voor circulair ondernemen en een besluitvaardige overheid.”

Kim Boersma, Directeur VNO-NCW West

“ACCEZ kan het verschil maken als verbinder tussen onderzoek en praktijk voor complexe vraagstukken op het vlak van duurzaamheid die multi-intergenerationeel, multi-layer en multi-stakeholder zijn.”

Kristel Baele, president of the Executive Board, Erasmus University Rotterdam

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde, vice-president education, college van bestuur TU Delft

“Over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, ondernemers, burgers, consumenten en beleidsmakers werken we via ACCEZ samen aan het realiseren van enkele concrete Sustainable Development Goals”

Ellen van Schoten, Vice-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

"ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven."

Rens Buchwaldt, raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services, Wageningen University and Research

 “ACCEZ versterkt de kennisinfrastructuur door rond belangrijke maatschappelijke thema’s samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

Hester Bijl, rector magnificus Universiteit Leiden

"Toekomstgerichte ondernemers hebben vanuit het ACCEZ-programma twee dingen nodig: een palet aan concrete oplossingen voor circulair ondernemen en een besluitvaardige overheid.”

Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West

“ACCEZ kan het verschil maken als verbinder tussen onderzoek en praktijk voor complexe vraagstukken op het vlak van duurzaamheid die multi-intergenerationeel, multi-layer en multi-stakeholder zijn.”

Kristel Baele, president of the Executive Board, Erasmus University Rotterdam

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde, vice-president education, college van bestuur TU Delft

“Over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, ondernemers, burgers, consumenten en beleidsmakers werken we via ACCEZ samen aan het realiseren van enkele concrete Sustainable Development Goals.”

Ellen van Schoten, Vice-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
PROJECTEN

Binckhorst Noordwest

Wat is circulaire stedelijke gebiedsontwikkeling en wat is nodig om die ontwikkeling sneller te realiseren? Dat is waar dit onderzoeksproject antwoorden op zoekt. Lees meer…

Groene hart circulair

Dit project vindt concrete antwoorden op de vraag hoe het circulair maken van de economische activiteiten het natuurlijk kapitaal kan versterken, en hoe het natuurlijk kapitaal een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie. Lees meer…

De waarde van water in Greenport West-Nederland

In de Greenport West-Holland gaan we op zoek naar de waarde van water. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers ontwikkelde ACCEZ een aanpak die het sluiten van de waterkringloop moet versnellen. Lees meer…

Lancering tuinbouwscenarios.nl op 17 november 2020

Op 17 november lanceerde Carola Schouten (Minister LNV), Sjaak van der Tak en Adri Bom-Lemstra (beiden Crisisorganisatie coronacrisis Tuinbouw) officieel de website www.tuinbouwscenarios.nl. Lees meer…


ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS


Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.