VERNIEUWEN =
DURVEN EXPERIMENTERENACCEZ benut kennis én ervaring voor een duurzaam Zuid-Holland. Dat doen we door de juiste partners bij elkaar te brengen en gebundelde kennis om te zetten in actie. Zo werken we samen met burgers, ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers aan het versnellen van de duurzame transities.

THEMA’S


De uitdagingen voor het versnellen van de duurzame transities spelen op verschillende thema’s. Aan deze thema’s werken wij nu en in de toekomst.


Circulaire stedelijke
gebiedsontwikkeling

De transitie naar circulair bouwen staat hoog op de agenda. Naast de ontwikkeling van circulaire en biobased producten voor gebouwen is de volgende stap om ook na te denken over de bredere leefomgeving van de woningen. Hiervoor is een visie op circulaire gebiedsontwikkeling nodig. Een uitdaging die past bij ACCEZ.

Lees meer

Duurzame landbouw

De landbouw in Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. De uitdagingen die vraagstukken als stikstof of water met zich meebrengen, zullen leiden tot veranderingen in alle schakels van de keten. Deze transitie vraagt dan ook meer dan traditionele kennis van de landbouw.

Lees meer


Duurzame tuinbouw

Als de tuinbouw een plek in een circulair Zuid-Holland wil blijven innemen, vraagt dat om een transformatie van de gehele sector. Als onafhankelijke partij voert ACCEZ het, soms ongemakkelijke, gesprek over de toekomst van de tuinbouw. We richten ons met name op de duurzaamheidstransitie in de glastuinbouw en de transitie naar een circulaire bollenteelt.

Lees meer

Gebiedsgericht werken

De toekomst van Nederland staat onder druk. Ondernemingen zoeken meer ruimte. Behoud van biodiversiteit vraagt om verbetering van de natuur. Klimaatverandering en het stijgende water vragen om een radicaal andere waterhuishouding. Er zijn meer woningen nodig. En dat allemaal circulair in 2050.

Lees meer


PROJECTEN

De Nederlandse Bollenstreek is wereldberoemd. Maar hoe maken we deze regio toekomstbestendig? Gefaciliteerd door Naturalis Biodiversity Center, werken ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers aan de vraag: hoe kan kennis bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?
Lees meer
De bundel ‘Transitiezones’ presenteert manieren voor het omgaan met weerstand bij duurzaamheidstransities.

In de wereld van beleid en wetenschap lichten we bij de verantwoording van lopende transitieprocessen graag successen en ‘best practices’ uit.
Lees meer…

UITGELICHT


“In Zuid-Holland komen grote vraagstukken samen, van een houdbaar voedselsysteem tot een gezonde leefomgeving. De omslag naar een circulaire economie loopt daar als rode draad doorheen. Door onderzoekers en ondernemers samen te brengen, zorgt ACCEZ voor antwoorden en innovatieve oplossingen die snel hun weg vinden naar de praktijk.”

Meindert Stolk
Voorzitter board ACCEZ, Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
Meindert Stolk

“We hebben overheid, onderzoek en ondernemend Nederland in gezamenlijkheid hard nodig om een duurzame en circulaire economie te realiseren. Met het opzetten van ACCEZ is een belangrijk podium gecreëerd waar iedereen de eigen expertise inzet om gezamenlijke initiatieven op dit gebied te stimuleren, te versterken en te ondersteunen.”

Wilma Franchimon
VNO-NCW West (bestuurslid VNO-NCW Rijnmond)

“ACCEZ verbindt ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers in Zuid-Holland, zodat zij samen concrete stappen kunnen zetten richting een circulaire economie, essentieel voor een duurzame samenleving.”

Jasper Knoester
Decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden
jasper-knoester

"Over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, ondernemers, burgers, consumenten en beleidsmakers werken we via ACCEZ samen aan het realiseren van enkele concrete Sustainable Development Goals."

Ellen van Schoten
Vice-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
ellen-van-schoten

"ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven."

Rens Buchwaldt
raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services, Wageningen University and Research
Rens Buchwaldt

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde
vice-president education, college van bestuur TU Delft
rob-mudde
ONZE SAMENWERKINGSPARTNERSContact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.


Bezoekadres

Provinciehuis
Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Wij zijn op donderdag aanwezig.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.