OPRICHTERS EN BOARD VAN ACCEZ

“In Zuid-Holland komen grote vraagstukken samen, van een houdbaar voedselsysteem tot een gezonde leefomgeving. De omslag naar een circulaire economie loopt daar als rode draad doorheen. Door onderzoekers en ondernemers samen te brengen, zorgt ACCEZ voor antwoorden en innovatieve oplossingen die snel hun weg vinden naar de praktijk.”

Meindert Stolk

Voorzitter board ACCEZ, Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

“We hebben overheid, onderzoek en ondernemend Nederland in gezamenlijkheid hard nodig om een duurzame en circulaire economie te realiseren. Met het opzetten van ACCEZ is een belangrijk podium gecreëerd waar iedereen de eigen expertise inzet om gezamenlijke initiatieven op dit gebied te stimuleren, te versterken en te ondersteunen.”

Wilma Franchimon

VNO-NCW West (bestuurslid VNO-NCW Rijnmond)


“ACCEZ verbindt ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers in Zuid-Holland, zodat zij samen concrete stappen kunnen zetten richting een circulaire economie, essentieel voor een duurzame samenleving.”

Jasper Knoester

Decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden“Over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, ondernemers, burgers, consumenten en beleidsmakers werken we via ACCEZ samen aan het realiseren van enkele concrete Sustainable Development Goals.”

Ellen van Schoten

Ellen van Schoten

Vice-voorzitter College van BestuurErasmun Universiteit Rotterdam
“ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven.”

Rens Buchwaldt

Raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services Wageningen University and Research
“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde

Vice-president education, college van bestuur
TU Delft

Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Bezoekadres

Provinciehuis
Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Wij zijn op donderdag aanwezig.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.