OPRICHTERS EN BOARD VAN ACCEZ

“In Zuid-Holland komen grote vraagstukken samen, van een houdbaar voedselsysteem tot een gezonde leefomgeving. De omslag naar een circulaire economie loopt daar als rode draad doorheen. Door onderzoekers en ondernemers samen te brengen, zorgt ACCEZ voor antwoorden en innovatieve oplossingen die snel hun weg vinden naar de praktijk.”

Meindert Stolk

Voorzitter board ACCEZ, Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
“Toekomstgerichte ondernemers hebben vanuit het ACCEZ-programma twee dingen nodig: een palet aan concrete oplossingen voor circulair ondernemen en een besluitvaardige overheid.”

Kim Boersma

Directeur VNO-NCW West

 “ACCEZ versterkt de kennisinfrastructuur door rond belangrijke maatschappelijke thema’s samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

Hester Bijl

Rector magnificus Universiteit Leiden


“Over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, ondernemers, burgers, consumenten en beleidsmakers werken we via ACCEZ samen aan het realiseren van enkele concrete Sustainable Development Goals.”

Ellen van Schoten

Vice-voorzitter College van Bestuur
Erasmus Universiteit Rotterdam
“ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven.”

Rens Buchwaldt

Raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services
Wageningen University and Research

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde

Vice-president education, college van bestuur
TU Delft

Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.