OPRICHTERS EN BOARD VAN ACCEZ

“ACCEZ neemt belemmeringen weg voor de overgang naar een circulaire economie. Op een unieke manier: onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers gaan samen met vraagstukken aan de slag. Zo levert ACCEZ een wezenlijke bijdrage aan een toekomstbestendig Zuid-Holland.”

Adri Bom-Lemstra

Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
“Toekomstgerichte ondernemers hebben vanuit het ACCEZ-programma twee dingen nodig: een palet aan concrete oplossingen voor circulair ondernemen en een besluitvaardige overheid.”

Kim Boersma

Directeur VNO-NCW West

 “ACCEZ versterkt de kennisinfrastructuur door rond belangrijke maatschappelijke thema’s samenwerking te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.”

Hester Bijl

Vice-rector magnificus Universiteit Leiden


“ACCEZ kan het verschil maken als verbinder tussen onderzoek en praktijk voor complexe vraagstukken op het vlak van duurzaamheid die multi-intergenerationeel, multi-layer en multi-stakeholder zijn.”

Rutger Engels

Rector Magnificus
Erasmus University Rotterdam
“ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven.”

Rens Buchwaldt

Raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services
Wageningen University and Research

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde

Vice-president education, college van bestuur
TU Delft

Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.