Binckhorst Noordwest circulair

admin Projecten


Wat is circulaire stedelijke gebiedsontwikkeling en wat is nodig om die ontwikkeling sneller te realiseren? Dat is waar dit onderzoeksproject antwoorden op zoekt. Centrale casus is de Haagse wijk Binckhorst Noordwest, die de ambitie heeft om dit tot een gemixt woon-werk-industriegebied te ontwikkelen. Naast algemene inzichten biedt het onderzoeksprogramma een programma van eisen voor circulaire herontwikkeling van de Binckhorst, dat ook andere gebieden van Zuid-Holland kan inspireren.

In het onderzoek zijn verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag betrokken. Bovendien spelen (sociale) ondernemers en bewoners een belangrijke rol in het onderzoeksproces. Het projectteam werkt bijvoorbeeld nauw samen met ondernemersvereniging I’M BINCK, PEP Den Haag (kenniscentrum voor organisaties) en Cirkelstad. Natuurlijk zijn partijen zoals de BAM, Haagse Milieu Service en Gered Gereedschap betrokken bij het onderzoekstraject.

Een interdisciplinair team van onderzoekers van Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit en Wageningen University and Research participeren in dit onderzoek. Dat doen zij onder leiding van prof. dr. Ellen van Bueren (Principle Investigator ACCEZ, Bouwkunde TUDelft).

Samen Versnellen – het ‘nieuwe normaal’ in circulair bouwen

ACCEZ is kennispartner van het kernteam ‘Samen Versnellen’, waarvan Cirkelstad initiatiefnemer is. Binnen de bouwsector ontwikkelen bedrijven en overheden tal van projecten om de transitie naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Wat kunnen we daar gezamenlijk van leren? En wat is dat het nieuwe normaal in circulair bouwen? Het Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, VolkerWessels en de BAM willen beter begrijpen hoe we versneld naar de fase van normalisering van de circulaire bouweconomie gaan.

Mede gefaciliteerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, ACCEZ en het onderzoeksteam van de Binckhorst (onder leiding van TU Delft) gaan deze koplopers de komende drie jaar in hun eigen bouwpraktijk leren wat circulariteit betekent.

Resultaten onderzoek

Inmiddels zijn de uitkomsten van het onderzoek in de Binckhorst gepubliceerd in het rapport ‘Perspectieven op Circularie Gebiedsontwikkeling: Lessen uit de Binckhorst en andere gebiedsontwikkelingen’. Je kunt het hele rapport lezen door te klikken op de afbeelding hieronder:

Canvas meervoudige waardecreatie

Zelf aan de slag met circulaire gebiedsontwikkeling? Bij opgaven rondom circulariteit wordt steeds vaker gesproken over meervoudige waarde(creatie). Hier komen economische, ecologische en sociaalmaatschappelijke waarden samen. In de praktijk blijkt de toepassing van meervoudige waardecreatie echter nog een flinke uitdaging te zijn. Het canvas ‘meervoudige waarde(n)creatie voor circulaire gebieds ontwikkeling’ biedt partijen hierin handvatten. Lees in de handreiking hieronder hoe je het canvas kunt gebruiken!

Bram Heijkers, onafhankelijk onderzoeker en Koen Dittrich, onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam, deden onderzoek naar meervoudige waardecreatie in circulaire gebieds- ontwikkeling in de Haagse wijk Binckhorst. Het canvas is ontwikkeld door Bram Heijkers en bouwt voort op het canvas van Jonker, Faber e.a..