Challenge accepted: onderzoek naar duurzamer en sociaal rechtvaardiger (plattelands)landschap in Zuid-Holland

Redactie Geen categorie

40 masterstudenten van de Univeriteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en studenten van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam gaan de uitdaging aan om antwoorden te vinden op vier grote duurzaamheidsuitdagingen. In vier interdisciplinaire Thesis Labs gaan de studenten op zoek naar oplossingen voor een duurzame zorg, duurzameluchtvaart, een circulaire industrie in het havengebied en een duurzame, rechtvaardige inrichting van het Zuid-Hollandse landschap. ACCEZ werkt samen met studenten aan deze laatste uitdaging.

In dit lab onderzoeken studenten de grote uitdagingen van het Zuid-Hollandse landschap, waaronder stikstofproblematiek, dalende veenweidegebieden, toenemende droogte en afnemende biodiversiteit. Ze onderzoeken mogelijke consequenties en oplossingen voor transtietheorieën, water- en bodemmanagement, biodiversiteit, landschapsontwerp, ruimtelijke planning en brede welvaart.

Tobias Hofland, accelerator bij ACCEZ, benadrukt de waarde van het Thesis Lab en de diversiteit van perspectieven van de studenten, die wetenschappelijke kennis en ervaring toepassen in samenwerking met bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. “De studenten komen uit verschillende culturen, studeren aan verschillende universiteiten aan verschillende programma’s. Juist door de verschillende perspectieven komen we tot bijzondere inzichten over het ruimtelijk domein in Zuid-Holland.”

Samen met partners als Transitiecoalitie Voedsel, Naturalis Biodiversity Centre, LDE Centre for Sustainability en de provincie Zuid-Holland worden resultaten besproken en kennis gedeeld. Op 27 februari zijn de studenten door Desmond du Parand, manager proces en coördinatie van het Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied, rondgeleid op het provinciehuis. Aansluitend is in een werksessie nagedacht over de vraagstukken in de provincie die relateren aan rechtvaardigheid, ecologie en landbouw. Op 25 juni presenteren de studenten hun bevindingen.

Bekijk de website van LDE Centre for Sustainability voor meer informatie over de verschillende Thesis Labs.