Groene Hart circulair

admin Projecten


Om de transitie naar een circulaire economie in het Groene Hart te versnellen kijkt het onderzoeksproject naar het natuurlijk kapitaal van het Groene Hart. Daarvoor verbinden we kennisinstellingen met het bedrijfsleven en de overheid in het Groene Hart. De focus ligt op economische en maatschappelijke activiteiten die afhankelijk zijn van en invloed hebben op het landschap, zoals de melkveehouderij, waterbeheer en grondstoffengebruik.

Dit project vindt concrete antwoorden op de vraag hoe het circulair maken van de economische activiteiten het natuurlijk kapitaal kan versterken, en hoe het natuurlijk kapitaal een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie. Op deze manier kan er voor de lange termijn een duurzame, klimaatbestendige regio ontstaan – waarin wonen en werken in een mooie omgeving, met droge voeten mogelijk is. Economische activiteit vindt plaats met respect voor en optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbronnen die het Groene Hart biedt.

In het onderzoekstraject vormen Groene Hart Werkt!, Groene Cirkel Bodemdaling en de verschillende gemeenten belangrijke schakels. Daarnaast is nauw contact met de veehouders in het gebied. Prof.dr. Koos Biesmeijer (Principle Investigator ACCEZ, Universiteit Leiden, Naturalis) leidt dit onderzoeksteam met onderzoekers van TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden.