Herinneringen aan de toekomst – Vier vragen voor Perry Dekkers

Redactie Geen categorie, Voorpagina

18 februari 2021


Werken met scenario’s verbreedt je blik op de toekomst én je kunt je bedrijf ermee voorbereiden op verschillende realiteiten in de toekomst. Je hebt, als het ware, al herinneringen aan deze toekomst. ACCEZ vroeg Perry Dekkers, commercieel directeur van Growers United, naar de waarde van scenariodenken. ‘De toekomstscenario’s voor de tuinbouw vormen een kapstok waar ondernemers hun strategie voor de komende jaren aan kunnen ophangen’.


Hoe zie je de toekomst van de Nederlandse tuinbouw?

“Ik zie een grote potentie voor de Nederlandse tuinbouw en specifiek voor AGF zie ik veel mogelijkheden. Er is een duidelijke trend ingezet naar gezondere producten en meer plantaardige producten. Ook Corona heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar voedselzekerheid en voedselveiligheid sneller belangrijker wordt.”

Hoe gebruik je Toekomsten voor de Tuinbouw in strategische bedrijfsvoering?

“Als Growers United gebruiken wij de toekomstscenario’s als een van onze input variabelen voor onze plannen. Zo kunnen we door een geschetst scenario als ‘Mondiaal Concurreren’ verder kijken dan alleen ons huidige productieveld. We kijken naar de verkoop van gezonde producten in Europa en daarmee denken we na over onze rol als producent. Een scenario als ‘Regionaal Samenwerken’ benadrukt hoe we ons als bedrijf beter kunnen positioneren ten op zichte van de local for local-trend.”

Welk scenario zie je als een rilscenario?

“Ik denk dat je met alle geschetste scenario’s als tuinbouwondernemer iets moet. Natuurlijk zorgt dat voor dilemma’s, maar ik geloof niet dat je moet inzetten op één afgebakend scenario. Je kunt inspelen op elementen uit alle scenario’s en daarop je positie als tuinbouwondernemer innemen.”

Welk advies geef je mee aan (collega-) tuinbouwondernemers?

“Kijk als ondernemer breder dan je eigen directe omgeving. Gebruik de toekomstscenario’s voor de tuinbouw om vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar je rol als ondernemer. De scenario’s helpen je gemakkelijker te verplaatsten in anderen; bijvoorbeeld in je klanten of de klanten van je klanten.”

Waar lig je als tuinbouwondernemer wakker van? Waar staat je bedrijf over tien jaar? Welke trends krijgen de overhand? Samen met ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit het Nederlandse tuinbouwcluster ontwikkelden we vier toekomstenscenario’s. Vier werelden in 2030 die alle vier werkelijkheid kunnen worden.

Bekijk ze, bespreek ze, benut ze. Kijk op www.tuinbouwscenarios.nl.