In gesprek over circulair ondernemerschap op ImpactFest

Redactie Geen categorie

16 november 2021


Zou een circulair winkelcentrum circulariteit in de Binckhorst verder stimuleren? En kun je als bedrijf je eigenlijk wel inzetten om circulair te worden als de klant daar niet om vraagt? Studenten van de Haagse Hogeschool leidden tijdens ImpactFest korte, diepgaande gesprekken over deze en andere vragen rondom de verbogen potentie om circulaire impact te maken in een gebied.


Kiezen tussen winst en een betere omgeving?

Centraal dilemma in de gesprekken: winst-gefocust ondernemerschap of het creëren van een win-win situatie, waarbij zowel het bedrijf als de omgeving positieve effecten ervaren. Is het mogelijk om een win-win situatie te creëren als de financiële omstandigheden dit niet veroorloven? Of moeten bedrijven dan kiezen tussen winst en een betere omgeving?

Uit de gesprekken blijkt, dat het voor ondernemers moeilijk is om veranderingen in bedrijfsprocessen door te voeren als daar vanuit de klant niet om gevraagd wordt. Daarom is het veranderen van de mindset van klanten essentieel om bedrijven mee te krijgen in de circulaire transitie.


Roundabouts op ImpactFest

ImpactFest is een Europees impactevenement van het Haagse programma ImpactCity en vond plaats op 4 november in de Binckhorst. Onderdeel van het programma zijn roundabouts: korte, diepgaande gesprekken tussen een host en een kleine groep deelnemers over een door de deelnemers gekozen onderwerp. Belangrijkste doel: van elkaar leren.

Op het ‘menu’ van de groep studenten stonden onderwerpen als waarde in hergebruik, tegengaan van externaliteiten, winst-gefocust ondernemerschap, activeren van groene gebieden, lokale en nationale doelen en gemeenschappelijke participatie.


Circulair winkelcentrum

“Om de transitie in de Binckhorst succesvol door te zetten is samenwerking en het delen van kennis essentieel, leerden we tijdens de sessies”, aldus student Max Keizer. “De primaire functie van bedrijven meer inzetten ten behoeve van het gebied biedt kansen, bijvoorbeeld een afvalbedrijf dat het gebied schoner maakt en het afval van andere bedrijven in het gebied verwerkt. En geïnspireerd door een succesvol voorbeeld in België, stelde een van de deelnemers voor om een circulair winkelcentrum in de Binckhorst op te zetten. Dit zou een circulaire ‘levensstijl’ van bewoners en bedrijven in het gebied kunnen stimuleren én meer circulaire bedrijven aantrekken.”

“Om de transitie in de Binckhorst succesvol door te zetten is samenwerking en het delen van kennis essentieel, leerden we tijdens de sessies.” – Max Keizer, student Haagse Hogeschool

Kans om impact te maken met studentenwerk

De studenten volgen de minor Mission Zero. Ze zien veel uitdagingen in de Binckhorst: faciliteiten voor bewoners, het behouden van de historische cultuur, participatie van de gemeenschap en ruimte om bijeen te komen, leegstand en vervallen gebouwen, een groene omgeving. Maar ze zien ook kansen. Zo is de layout van het gebied aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen, in het bijzonder vanwege de waterwegen die een nieuwe vorm van transport mogelijk maken.  Max Keizer: “Wij vinden het erg interessant dat in deze verandering van de Binckhorst circulariteit een grote rol speelt en dat dit gebied als voorbeeld kan dienen voor de rest van Nederland in 2050.”

 

Student Simeon Stoilkov op ImpactFest

Headerfoto: ImpactCity