Kenniscafé – Broedplaats circulaire gebiedsontwikkeling

Redactie Geen categorie, Voorpagina

14 januari 2020


Oude industriegebieden zijn vaak een uitgelezen locatie voor circulaire stedelijke gebiedsontwikkeling. Er spelen verschillende krachten die de inrichting van deze publieke ruimte in transitie bepalen. Wie voeren de regie over al deze ontwikkelingen, om te zorgen dat er uiteindelijk een circulaire en aansprekende woonwerkwijk staat?


Op donderdag 6 februari nodigen we ondernemers, beleidsmakers, belanghebbenden en onderzoekers uit in ons nest: op de tweede verdieping van het Kenniswerkplaats KIP, uitkijkend over de Binckhorst, broeden we gezamenlijk, onder de vleugels van Youetta Visser, op tal van vragen rond circulaire gebiedsontwikkeling.

Samen met alle aanwezigen delen we kennis en inzichten over regionale afstemming, governance, reststromen en participatie die van belang zijn: voor de Binckhorst (gemeente Den Haag) én voor vergelijkbare gebieden in de regio, zoals Schieoevers (gemeente Delft) en de Merwe4haven (gemeente Rotterdam).


Praktische zaken

Datum: donderdag 6 februari 2019
Locatie: Kenniswerkplaats KIP, Binckhorstlaan 340b, Den Haag
Toegang: gratis

13.30 uur – Inloop
14.00 uur – Start kenniscafé
17.00 uur – Borrel

>>>> AANMELDEN <<<<


En verder…

…scheren we langs pijnpunten en voeden we ons met nieuwe inzichten. ACCEZ’ onderzoekers en deskundigen geven nieuwe vergezichten en bespreken waar het wringt in het nest. Hoe kan een oud industriegebied bijdragen aan sociale cohesie en kan het betekenis hebben voor omliggende wijken en de regio, in plaats van te verworden tot yuppen-wijk? Is er binnen circulaire ambities ruimte voor kleine kwetsbaardere circulaire initiatieven of blijven alleen handige organisaties overeind? Kunnen creatievelingen blijven bijdragen aan het behoud van de kenmerkende ruigte van een wijk, of kunnen zij nog veel meer doen? Hoe richt je de publieke ruimte in? Moet alle grote industrie verplaatsen, en zo ja waarheen dan?

Een middag vol ideeën en interactie over schaalgrootte, nestdrang, gevechten om plek, voedingsbodems en een luide roep om een overkoepelende visie. Wie heeft zicht op de horizon en zorgt ervoor dat de regio zijn vleugels kan uitslaan?

Met (onder voorbehoud):  Piet Sinke (regio-liason rvo), Floris van der Zee (stedenbouwkunige), Ester van de Wiel (RE-Source/designing circulariteit binnen stedelijk beheer en onderhoud), Amar Sjauw en Wa (duurzame architect van participatieprojecten), Tom van der Geest, Robert van Sprang, Harry van Helden (Gered Gereedschap), Bram Heijkers (onderzoeker en bewoner de Binckhorst). VR-bril en 3D-toekomstbeelden van kunstenaar Anne Bengard (Berlijn).

Uw hosts op nesthoogte: Youetta Visser & mede-organisator Levinia van Arkel.

Organisatie: ACCEZ, met medewerking van: Universiteit Leiden, EUR, WUR en TU Delft.