Circulaire gebiedsontwikkeling in de Binckhorst

Opleiden voor circulaire gebiedsontwikkeling

Redactie Projecten


De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna de helft van de Nederlandse materiaalvraag en meer dan 10% van de nationale CO2-uitstoot. In reactie op de Rijksambitie van een circulair Nederland in 2050, voerde ACCEZ in Zuid-Holland samen met de provincie, Over Morgen en Cirkelstad een pilot uit voor het eerste ‘circulaire gebiedsontwikkeling’ opleidingsprogramma voor professionals in de bouwsector.

Locatie
Zuid-Holland

Partners
Cirkelstad, LDE Centre for Sustainability, City Deal Conceptueel en Circulair Bouwen, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, provincie Zuid-Holland en Over Morgen.

Looptijd
2023 – heden