RSM-programma: leergang weerbare tuinbouwsector

Redactie Projecten

De tuinbouwsector ziet zich gesteld tot tal van ontwikkelingen waar een antwoord op dient te worden gevonden. Deze ontwikkelingen zijn enerzijds kansen als digitalisering en internationalisering en anderzijds bedreigingen als beschikbaarheid van energie en arbeid voor de sector. Om de kansen te benutten en bedreigingen het hoofd bieden is weerbaarheid een vereiste. Weerbaarheid heeft naast een technologische component ook een hoge mate van afhankelijkheid van de competenties van de tuinbouwmedewerkers. Zijn zij in staat om de ontwikkelingen te duiden, middels bijvoorbeeld de toepassing van scenarioanalyse en deze door te vertalen naar bedrijfsstrategieën?

Om scenariodenken meer inbedding te geven in de tuinbouw en zodoende de sector meer weerbaar te maken voor externe ontwikkeling is een groep van zestien bankiers, verzekeringsspecialisten en accountants een vierdaagse training gestart aan de Rotterdam School of Management onder leiding van Prof Dr. Ir. Jan van de Ende. Georganiseerd door ACCEZ met ondersteuning van Centre for Sustainability van de alliantie Leiden-Delft-Erasmus.

Dit RSM-programma komt voort uit de toekomstscenario’s voor de tuinbouwsector. De opgedane kennis in dit traject is in 2022 vanuit ACCEZ met diverse financiële dienstverleners, banken, verzekeraars en accountants besproken. Hieruit kwam de conclusie dat gezamenlijke training voor het accountmanagement in het weerbaar maken van de sector een logische vervolgstap zou zijn op het scenario-analysetraject. Sprekers waren o.a. Prof. Pursey Huegens (RSM) over familiebedrijven en bedrijfsopvolging, Dick Veerman (Foodlog) over geo-politieke ontwikkeling en energie, en Henk van Latesteijn (ACCEZ) over scenarioplanning.

“De tuinbouw staat voor tal van uitdagingen de komende jaren, om zich blijvend aan te passen aan veranderende omstandigheden met het vergezicht naar duurzame, schone teelt van hoogwaardige groenten en sierteeltproducten. De leergang heeft de cursisten handvaten gegeven om met deze verandering om te gaan.”

Coen Hubers, Programmamanager ACCEZ & LDE Centre for Sustainability

De cursisten zijn ook groepsgewijs zelfstandig met scenarioplanning aan de slag gegaan. Aan de hand van zelfgekozen thema’s en sector is een casus uitgewerkt welke tijdens de laatste dag werd gepresenteerd. Een scala van onderwerpen is hierbij de revue gepasseerd. Het unieke betrof dat elke casus het individuele bedrijfsbelang oversteeg en zodoende gemeenschappelijk aan een noodzakelijke meer weerbare tuinbouwsector wordt gewerkt. 

Hoewel aan het begin van de cursus de energiecrisis nog slechts enkelen raakte, was aan het einde sprake van een breed gevoelde en hoogstwaarschijnlijk langjarige impact. De training in weerbaarheid kon dan ook meteen in de praktijk worden toegepast. In het najaar van 2023 start een nieuwe cursus.