Samen naar een duurzame en circulaire Duin- en Bollenstreek

Redactie Projecten


De Duin- en Bollenstreek is een van de parels van de Nederlandse economie en de nationale identiteit. Hoe ziet de toekomst van de regio eruit? In actieonderzoek Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers samen om hun huidige zorgen om te buigen in oplossingen.


Het landschap wordt bepaald door de duingebieden langs de kust, de bollenteelt erachter, omringd door dorpen en landgoederen. De regio kent allerlei traditionele economische activiteiten, zoals de bollenteelt, toerisme en visserij. Er wordt hard nagedacht over de toekomst van de regio. Daarin staan een gezonde leefomgeving, goede economische perspectieven en sociale cohesie centraal.

Naar een circulaire bollenteelt en -streek

Vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties staan aan de basis van het project. Centrale vraag: hoe kan kennis helpen in de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk‐ en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?

In het nieuwe systeem versterken een duurzame teelt, een leefbare streek met gelukkige mensen en het natuurlijk kapitaal met weerbare, robuuste natuur elkaar wederzijds. Ondanks dat een circulaire, natuurinclusieve bollenteelt en -streek bijna utopisch lijken, wordt de ambitie naar meer circulaire bollenteelt door meerdere partijen gedeeld.

Circulariteit als kans

Natuurlijk zijn er allerlei blokkades en uitdagingen die niet eenvoudig op te lossen of te omzeilen zijn. Zo is de bollenteelt voor een groot deel afhankelijk van de internationale markt, die haar eigen dynamiek heeft en vaak specifieke eisen stelt aan de kwaliteit, prijs en levering van de producten. Tegelijkertijd hebben bollentelers grootschalige investeringen gedaan om zowel aan die eisen te voldoen als ook nog een hoge productie te halen. Hierbij moet men laveren in een labyrint van milieueisen, wet- en regelgeving en (onvolledige) kennis, met als nieuwe uitdaging het veranderende klimaat. Toch wordt de stap naar duurzaamheid en circulariteit ook gezien als een kans.

“Als kennispartijen dragen we graag bij aan die ambitie van de ondernemers: een natuurinclusieve, weerbare bollenteelt waaraan de ondernemer geld verdient en de maatschappij en natuur beter van worden.”

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis


Waar kennis het verschil maakt

In het onderzoek bepalen de onderzoekers samen met de partijen in de streek en keten waar kennis op dit moment het meeste verschil kan maken. Delen we het beeld over wat het nieuwe systeem inhoudt en kunnen we dit verder vormgeven? Wat hebben de bollentelers of handelaren nodig? Hoe kan de samenwerking voor transitie en innovatie verbeterd worden? Waar en hoe kunnen ecosysteemdiensten (waterberging, CO2-opslag, recreatie) onderdeel van een verdienmodel worden?

Samenwerkingspartners

Prof. dr. Koos Biesmeijer (Universiteit Leiden, Naturalis) leidt als principle investigator het onderzoeksteam met onderzoekers van Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en Wageningen University & Research. In Samen naar een circulaire Bollenstreek werken verder samen: Agrarische Natuur Vereniging Geestgrond, Branchorganisatie Akkerbouw, De Groene Stad, Dunea, Greenport Duin & Bollenstreek, Hoogheemraadschap van Rijnland, Holland Rijnland, KAVB – Koninklijke Algemeene Vereeninging voor Bloembollencultuur, Keukenhof, Lubbe Lisse, Nationaal Park Hollandse Duinen, Naturalis Biodiversity Center, Groene Cirkel Bijenlandschap, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Duin- en Bollenstreek.