Samenwerken in Kenniswerkplaats KIP

Redactie Geen categorie

31 juli 2020


Kenniswerkplaats KIP (Kennis In Productie) is een kennisintensieve ontmoetingsplek waar we met onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en andere betrokkenen een centrale kenniswerkplaats ontwikkelen op de Haagse Binckhorst. Centraal staan grote transformaties in het stedelijke gebied, met name op het gebied van duurzaamheid.


Samen bouwen we aan een sterke kennisinfrastructuur voor stedelijke transities. We experimenteren met en leren over samenwerkingsvormen en hoe een fysieke plek ondersteunt in kennisuitwisseling in dit gebied. De opgedane kennis kan bijdragen aan de versnelling van transities en het versterken van de kennisstructuur ten aanzien van duurzame ontwikkeling van gebieden. De kenniswerkplaats is in de tweede helft van 2019 opgestart, en loopt tot in ieder geval eind 2020. Partners zijn I’M BINCK, ACCEZ, LDE Centre for Sustainability en de gemeente Den Haag.

Ruimte voor vernieuwing

Alles gaat net een beetje anders bij KIP – van de mensen die erin samenwerken tot het praktisch gebruik van de ruimte. Juist dat zorgt ervoor dat deze plek zoveel energie creëert. Middenin een gebied dat telkens van landschap verandert door de grote bouwactiviteiten. Het hebben van een eigen plek die circulair is ingericht met ruimte voor eigen inbreng, catering met het oog op duurzaamheid en sociale inclusiviteit, geven ruimte voor vernieuwing en innovatie.

Het afgelopen jaar hebben we proactief georganiseerd en geprogrammeerd; van kenniscafés tot inhoudelijke lunchsessies. Het ACCEZ-kernteam werkt standaard een dag per week samen op de locatie, en onderzoekers maken gebruik van KIP wanneer zij een plek nodig hebben voor samenwerking aan interdisciplinaire vraagstukken.


Kenniswerkplaats voor verbinding

Een eigen werk- en ontmoetingsplek en de diverse activiteiten vergroten de zichtbaarheid van de verschillende partijen in het gebied. Ook bevordert het de samenwerking tussen wetenschappers, ondernemers en andere stakeholders. Daarbij zorgt de kenniswerkplaats voor laagdrempelige communicatie en kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen en initiatieven woonachtig en werkzaam in het gebied.

We hebben verandering zien ontstaan door reuring te creëren door met opvallende werkvormen en kunst te experimenteren, bijvoorbeeld met een kennissafari met studenten en ondernemers door de Binckhorst. Ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere stakeholders komen met elkaar in contact. Ze gaan ontspannen het gesprek aan en durven ook knelpunten te benoemen. Dit levert input waar we met elkaar de komende tijd verder aan kunnen werken.