Terugblik op kenniscafé <De Broedplaats>

Redactie Voorpagina

6 november 2019


Wat is de rol van kennis en wat heb jij nodig om bij te kunnen dragen aan de transitie naar een circulaire economie? Dat stond centraal tijdens het kenniscafé op 31 oktober 2019, waar we ook proostten op de aftrap van Kenniswerkplaats KIP.


In een volle Kenniswerkplaats KIP, in de Haagse Binckhorst, deelden ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines hun ervaringen én wensen. Een programma tjokvol inspiratie – vanuit sprekers, kunst en deelnemers zelf – zorgde voor een mooie interactie tussen de aanwezigen.

Dat begon al bij de start van de bijeenkomst, waar dichter Alexis de Roode – al varend op bootje Sharky – benadrukte dat kennis nooit opraakt. Integendeel zelfs, het vermeerdert zich als je het deelt. Ook openden we een schitterende tentoonstelling van Anjès Gesink. Zij vraagt met haar prachtige foto’s van mensen met hun favoriete kip om aandacht voor de kip als circulair dier in de stad, die ook nog eens zorgt voor sociale verbondenheid. Haar project de Kippenclub is inmiddels een begrip in Rotterdam en daarbuiten.


Circulariteit in de praktijk

Ruud Zanders, oprichter van Kipster, vertelde over de ontwikkeling van hun circulaire pluimveehouderij. Waarom geven we goede ingrediënten zoals graan en mais aan kippen en varkens? Dat is toch gek? Kern van zijn persoonlijke verhaal is de noodzaak van een daadwerkelijke systeemverandering. Dat vergt anders denken, van kippenvoer (en hoe dat voer wordt geteeld) en de prijs van eieren en haantjes, tot transparantie van de sector. Dat betekent veranderingen in de gehele keten, niet alleen op bedrijfsniveau. Samenwerking is daarvoor cruciaal.

Onderzoekers Alette Opperhuizen en Benjamin Sprecher vertelden over ACCEZ-projecten Groene Hart circulair en Circulair Binckhorst Noordwest. Een van hun uitdagingen: het zoeken naar een vorm om de onderzoeksresultaten praktisch toepasbaar te laten zijn voor ondernemers. Alette Opperhuizen merkt in ieder geval dat ondernemers echt bereid zijn om uitgebreid te praten en van gedachten te wisselen. Zij hoopt straks de vinger erop te kunnen leggen waarom ondernemers en beleidsmakers elkaar nu zo moeilijk kunnen vinden.

Elkaar vinden en begrijpen

Die behoefte om elkaar te vinden én begrijpen werd door iedereen benadrukt tijdens het gehele programma, van beleidsambtenaar tot directeur en wethouder. Voor ACCEZ zien de aanwezigen daarin een belangrijke rol. “Zo’n initiatief als ACCEZ is fantastisch, want je ziet nu al dat mensen dichter bij elkaar komen,” aldus een ondernemer. Met elkaar bespraken we concrete wensen en behoeften. Zo krijgen ondernemers graag meer inzicht in bestaande en beschikbare kennis, willen onderzoekers meer samenwerking tussen MBO, HBO en WO voor diversiteit in onderzoek en output, en willen beleidsmakers voorbij de triple helix kijken door kritische maatschappelijke organisaties te betrekken voor meer tegengeluid.


Proosten op KIP

Met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, provincie Zuid-Holland en tevens voorzitter van de ACCEZ board, Bert Mooren, directeur VNO-NCW West, wethouder Saskia Bruines, gemeente Den Haag en hoogleraar Ellen van Bueren, bestuurslid Centre for Sustainability, vierden we de landing van ACCEZ in de Binckhorst in Kenniswerkplaats KIP. Ook voor hen staat het belang van ontmoetingen en begrip centraal. Dichter Alexis de Roode vroeg in zijn speciaal voor ACCEZ geschreven gedicht om aandacht voor de positie van de ondernemer, en raakte daarbij precies de juiste snaar.

KIP draagt bij aan de impact van het onderzoeksproject in de Binckhorst. Zo leren we wat we wel en niet moeten doen, aldus Ellen van Bueren. Adri Bom-Lemstra benadrukte het belang van goede ontmoetingen, met elkaar in gesprek gaan en daarvan te leren. Irmgard Bomers, bestuurslid I’M BINCK, is blij dat via KIP de verbinding kan worden gelegd tussen kennis uit de praktijk en wetenschap. Saskia Bruines daagde de gebruikers uit lef te hebben: heb lef, stel vragen en wees een beetje brutaal. Stap over je eigen schaduw heen, want als je wil innoveren moet je durven buiten de lijntjes te kleuren. Dat is een uitdaging die we met ACCEZ vol enthousiasme en met beide handen aangrijpen.