Toekomsten voor het tuinbouwcluster

Redactie Projecten, Voorpagina


Op 12 maart 2020 sloten veel organisaties en ondernemingen in ons land hun deuren. De grenzen gingen dicht. Van de ene op de andere dag stonden kerngezonde bedrijven op de rand van faillissement. Ook in de tuinbouw, waar een belangrijk deel van de omzet juist in het voorjaar wordt gehaald. Bloemen die de grens over zouden gaan, werden vernietigd. Telers van groenten en fruit misten afzet naar de horeca. Ondanks de grote problemen heeft de coronacrisis ook blootgelegd hoe goed in de tuinbouw wordt samengewerkt.


Al in dat eerste weekend kwamen vertegenwoordigers uit de tuinbouw samen in een crisisorganisatie. Acute vraagstukken rond financiering, logistiek en arbeid werden direct opgepakt. Daarnaast wilde de crisisorganisatie vooruitkijken en handvatten bieden voor de toekomst. Trends leken te versnellen. Juist een onzekere tijd vraagt om een strategische oriëntatie op de sector en voor elk bedrijf op zijn eigen bedrijfsvoering. Dit mondde uit in een scenarioanalyse.

Strategisch Gereedschap
ACCEZ ontwikkelde, in opdracht van de Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw van Greenports Nederland, een instrument om te kunnen navigeren in onzekere tijden: toekomstscenario’s voor het Nederlandse tuinbouwcluster. Deze toekomstscenario’s vormen een handig gereedschap wat tuinbouwbedrijven helpt bij het maken strategische keuzes in onzekere tijden.

Via scenario’s naar praktische handvatten
Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit- en rondom het tuinbouwcluster schreven samen vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster. Ze zijn op maat gemaakt, op basis van de zorgen die het meest leven in de tuinbouwsector en uitgewerkt voor bedrijven in de voedingstuinbouw, siergewassen, uitgangsmaterialen en techniek & toelevering. Een ondernemerspanel van ruim dertig vooraanstaande tuinbouwondernemers vormden een slijpsteen en essentieel toetsingskader voor de bruikbaarheid van de scenario’s.

www.tuinbouwscenarios.nl LIVE
Op woensdag 18 november 2020 ging de website www.tuinbouwscenarios.nl live. Carola Schouten (Minister LNV), Sjaak van der Tak en Adri Bom-Lemstra (beiden Crisisorganisatie coronacrisis Tuinbouw) ‘overhandigden’ officieel de scenario’s aan de tuinbouwondernemer van Nederland.Over Toekomsten voor de tuinbouw
Deze studie was niet tot stand gekomen zonder de waardevolle en vrijwillige bijdragen van het Wageningen Economic Research, World Horti Center, LDE Centre for Sustainability, TNO, provincie Zuid-Holland, Greenports Holland, Rabobank en Achmea Agro. Kijk voor meer informatie op de website tuinbouwscenarios.nl.