Toekomsten voor het tuinbouwcluster

Redactie Projecten


De gevolgen van het coronavirus voor de toekomst van het Nederlandse tuinbouwcluster zijn nog niet te overzien. Vooral over de invloed op de lange termijn bestaat onzekerheid. Hoe kun je je als ondernemer uit het tuinbouwcluster zo goed mogelijk voorbereiden op een onbekende toekomst?


De Corona Crisisorganisatie Tuinbouw heeft daarom opdracht gegeven om langetermijnscenario’s voor ondernemers uit het tuinbouwcluster te ontwikkelen. ACCEZ is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De scenario’s worden uitgewerkt in samenwerking met ondernemers en beleidsmakers uit het tuinbouwcluster, overheden en universiteiten. Op basis van deze scenario’s kunnen ondernemers beter gefundeerde beslissingen nemen om de toekomst van hun bedrijf en de tuinbouw op langere termijn veilig te stellen.

“Laten we met behulp van onderzoek en analyse, het tuinbouwcluster perspectieven bieden om weerbaar te zijn en te blijven voor de toekomst.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland

Via scenario’s naar praktische handvatten
De scenario’s beschrijven alternatieve ontwikkelpaden voor het tuinbouwcluster in Nederland. Dit geeft ondernemers inzicht in hun mogelijkheden in verschillende situaties en geeft hen handvatten om strategische keuzes te maken. Nadat de scenario’s zijn beschreven worden deze in dialoog getoetst op bruikbaarheid. Dat gebeurt met inzichten, kennis en kunde van ondernemers en beleidsmakers vanuit de regio’s, branches en tuinbouwketens.


Corona Crisisorganisatie Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de coronacrisis. Deelnemende organisaties inventariseren de impact en het schadebeeld in de sector. Ze werken samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

ACCEZ
De not-for-profit projectorganisatie begeleidt en versnelt de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers rondom transdisciplinaire transitievraagstukken. Doel is de transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen. ACCEZ is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland, de vier universiteiten uit de regio en VNO-NCW West.


“Na deze crisis willen we weer door. Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk op verschillende mogelijke toekomstscenario’s voorbereiden?”

Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland

Voorlopige planning

Vragen of opmerkingen?

Stuur een mail naar communicatie@accez.nl t.a.v. Jurre Zwinkels