Verkenning Taskforce Scenario’s Tuinbouw

Redactie Voorpagina

29 april 2020


De gevolgen van de coronacrisis voor de toekomstige ontwikkelingen van de Nederlandse tuinbouw zijn nog nauwelijks te overzien. Om beter voorbereid te zijn op ontwikkelingen die zich kunnen aftekenen, voert ACCEZ in opdracht van de Task Force Scenario’s van het Crisisteam Tuinbouw een verkennende scenarioanalyse uit voor de brede tuinbouwsector in heel Nederland.


Met deze scenario’s worden verhalen beschreven die inzicht geven in de mogelijke gevolgen voor alternatieve toekomsten. Deze mogelijke toekomsten geven ondernemers en beleidsmakers zicht op welke maatregelen, keuzes, handelingen of acties verstandig zijn. Door samen met alle belanghebbenden de scenario’s vorm te geven worden zij zelf in staat gesteld om met elkaar het gesprek over de toekomst aan te gaan en om onderliggende denkbeelden over de vooruitzichten expliciet met elkaar te delen.

Judith Schueler, directeur van ACCEZ over de rol van haar kennisprogramma: “Ik vind het fijn dat we in deze tijd met de ACCEZ- partners en sleutelspelers in de tuinbouwsector zo snel in beweging kunnen komen. Door met ondernemers, beleidsmaker en wetenschappers mogelijke toekomsten te verkennen, onwikkelen we wetenschappelijk geïnformeerde handelingsperspectieven voor ondernemers uit elke facetten van het tuinbouwcluster. Niemand kan de toekomst voorspellen – je kunt je er wel zo goed mogelijk op voorbereiden.”


Over de Taskforce

De Taskforce Scenario’s Tuinbouw wordt voorgezeten door Sjaak van der Tak (voorzitter Glastuinbouw Nederland) en Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en zij werken nauw samen met Greenports Nederland, het World Horti Center, VNO-NCW, TNO, Wageningen University & Research, de universiteiten van Leiden, Delft, Rotterdam en diverse overheden, waaronder de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van LNV. ACCEZ is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie van deze verkenning.


De eerste resultaten worden medio oktober verwacht.