Vijf inzichten uit System Change Leaders Week 2023

Redactie Geen categorie

Judith Schueler, de drijvende kracht achter ACCEZ, was procesbegeleider tijdens de System Change Leader Week 2023 in het adembenemende Costa Rica. Hier kwam een internationale groep professionals uit de glastuinbouwsector samen om deel te nemen aan een intensief en inspirerend programma. Judith blikt terug en deelt de vijf meest belangrijke inzichten.

Van 23 september tot en met 29 september hebben leiders uit de sector zich verzameld om in een kort tijdsbestek een overvloed aan kennis, ideeën en ervaringen op te doen. Het doel: zorgen dat de deelnemers al die indrukken op een manier verwerken die hen in staat stelt de gewenste veranderingen te bewerkstelligen binnen het domein van de glastuinbouw. Welke inzichten neemt Judith mee?

 1. Omarm wat er al is
  “In Costa Rica hebben we overweldigende biodiversiteit ervaren, wat ons inspireerde om te denken vanuit het perspectief dat alles al aanwezig is,” vertelt Judith met passie. “Wanneer je deze rijkdom omarmt, ontdek je – vaak onverwacht – een schat aan talent en ideeën die de versnelling van duurzame voedselproductie mogelijk maken. Het plezier en de inspiratie die hieruit voorkomen zijn geweldig!”
 2. Luister actief
  Judith: “Een van de meest krachtige ervaringen was het moment waarop we ons in het donkere woud bevonden, simpelweg luisterend naar de geluiden om ons heen. Het gebrul van kikkers, het vallen van een blad en het zingen van de cicaden. Ik vroeg mij af: hoe vaak luisteren we eigenlijk nog echt naar elkaar? Juist de gesprekken waarin mensen elkaar ruimte lieten, door oprecht te luisteren, werden door de deelnemers het meest gewaardeerd.”
 3. De eerste stap te zetten
  “De voormalige Costa Ricaanse minister van Natuurlijke Grondstoffen, Energie en Mijnbouw, Alvaro Umaña, speelde in de late jaren tachtig een cruciale rol in het herbebossingsprogramma van het land,” aldus Judith. “Destijds had hij geen grootschalige system change voor ogen, zoals hij de deelnemers vertelde. Hij zette eenvoudigweg de stappen die nodig waren, zoals het verbinden van verschillende ministeries en organisaties om samen te werken tegen ontbossing Umaña kijkt nu met trots terug op de transitie die de regering heeft bewerkstelligd. Simpelweg beginnen vereist zowel moed als bescheidenheid, eigenschappen die de 72-jarige oud-minister nog steeds belichaamt.”
 4. Leef je waarden
  Judith: “De meest indrukwekkende ontmoetingen ontstonden wanneer mensen vertelden vanuit hun hart. Ik denk terug aan de trotse boer die zijn land veranderde in een bestemming voor ecotoerisme, een deelnemer die de moed had om zijn eigen kwetsbaarheid te tonen, en een hoteleigenaar die in zijn verhaal over voedsel de kennis en kunde van de inheemse bevolking erkende. Juist deze verhalen leidden tot de meest openhartige uitwisseling van ideeën.”
 5. Verbind
  “Systeemverandering en leiderschap beginnen met een diepgeworteld verlangen naar verbinding. Het openstellen voor anderen vormt de sleutel tot het tot stand komen van connecties tussen maatschappelijke vraagstukken en de glastuinbouwsector. Dit inzicht kwam in Costa Rica naar voren als een krachtige gezamenlijke conclusie.

Het was een waardevolle week waarin iedereen met eigen inzichten naar huis is gegaan. Daarnaast zijn plannen gemaakt om vanuit onderliggende waarden te gaan werken aan de uitdagingen van de glastuinbouw in relatie tot de maatschappij. Judith: “Het is bijzonder om te zien dat in een andere omgeving ruimte is voor reflectie en tijd. Zo ontstaan prachtige nieuwe initiatieven en contacten. Eatthis heeft deze ruimte in Costa Rica gecreëerd. Het was zeer waardevol om daar vanuit ACCEZ een bijdrage aan te hebben kunnen leveren.” Judith concludeert: “wat een avontuur!”