‘Voorwaarts onder spanning:
hoe zetten we stappen vooruit ondanks verschillende belangen?’


Op maandag 19 juni vond in Utrecht de masterclass ‘Voorwaarts onder spanning’ plaats. Tijdens deze unieke masterclass deden wijACCEZ, Reos Partners, DRIFT, KNAWen Hiemstra & De Vries– een handreiking aan iedereen die handvatten zoekt voor het omgaan met conflict en spanning in de uitdagingen van de ruimtelijke puzzel.

Het thema van de masterclass is Voorwaarts onder spanning. Om de ruimtelijke transitie succesvol te maken, willen we ondanks spanningen een weg voorwaarts vinden. Dit omvat spanningen tussen belanghebbenden, tussen plannen en de uitvoerbaarheid, en tussen huidige doelstellingen en gewenste resultaten. Al deze spanningen vragen om nieuwe vormen van samenwerken.

Samenwerking in complexe situaties
Niemand minder dan directeur van Reos Partners Adam Kahane, facilitator in de meest complexe sociale situaties en autoriteit op het gebied van participatie en samenwerking, verzorgde de masterclass over het omgaan met deze verschillende belangen en onvermijdelijke weerstand. Kahane stelt in zijn boek ‘Collaborating with the Enemy’ dat ons huidige begrip van samenwerking vraagt om een andere aanpak. We gaan er vaak van uit dat we controle hebben over samenwerking en de uitkomst, maar in complexe situaties met grote diversiteit aan betrokkenen is dat niet altijd mogelijk.

Keynote, Q&A en interview
Tijdens deze middag deelde Kahane zijn visie en inzichten uit jarenlange ervaring en besprak hij mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking in een veranderende samenleving. Na afloop van de masterclass ging Kahane in gesprek met Henk van Latesteijn over de interactie tussen belanghebbenden van de ruimtelijke puzzel. Kahane sluit af met een oproep: “Wat nodig is in deze situaties zijn mensen die een stap vooruit zetten. Wacht hierbij niet op de perfecte stap, maar zet een eerste stap, leer van de fouten en zet de volgende stap. Voorwaarts.”

“Tijdens de masterclass spraken we over ‘radical collaboration’. Ik kwam tot het inzicht dat als alle stakeholders, in plaats van eigen belangen, onze gezonde leefomgeving centraal stellen we spreken van een échte radicale samenwerking.”

Ira von Harras, Zeeuwse Milieufederatie

Van theorie naar praktijk
Kahane gaf een belangrijke aanbeveling: “deze complexe situatie kan worden aangepakt, maar vereist een onbekende en oncomfortabele benadering. Het idee dat we het over alles eens moeten zijn voordat we verder kunnen gaan, werkt waarschijnlijk niet. Daarom is het noodzakelijk om meningsverschillen te accepteren en manieren te vinden om desondanks vooruitgang te boeken.

Wil jij voorwaarts? Stuur dan een bericht naar communicatie@accez.nl.

“Voor een effectieve samenwerking is streven naar consensus niet de enige mogelijke uitkomst. Ik heb geleerd dat we ondanks verschillende perspectieven ook samen stappen vooruit kunt zetten. Een vereiste is een veilige omgeving om je als betrokkene uit te kunnen spreken, inclusief leiderschap, een gezamenlijke ambitie en respect voor elkaars belangen.”

Angelique de Ru


Interview Adam Kahane door Henk van Latesteijn


Keynote door Adam Kahane

Stretch Collaboration: how to work with people you don’t agree with, like or trust?


Q&A door Adam Kahane:
Hoe zetten we stappen vooruit ondanks verschillende belangen?Contact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@accez.nl.Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.