Weidse vergezichten: workshop op 12 november 2019

admin Geen categorie

21 oktober 2019


Hoe ziet het toekomstige landschap van het Groene Hart eruit? Waarbij landbouw en natuur met elkaar in balans zijn – juist ook in dit gebied waar de veenweiden een unieke maar uitdagende bodem bieden voor het moderne boerenbedrijf. Wie en wat zijn ervoor nodig om dat te bereiken? De onderzoekers van transitieopgave Groene Hart circulair organiseren op 12 november 2019 een interactieve workshop, ‘Weidse vergezichten: landbouw in een toekomstbestendig Groene Hart’.


Het gesprek over de toekomst van onze landbouw is aan de orde van de dag. De klok slaat duurzaam: tijd voor een systeem dat voldoende voedsel produceert in balans met natuur, bodem en dier, aansluitend op een passend verdienmodel voor de boer. Nationaal wordt er ingezet op een circulaire omslag: kringlooplandbouw en een circulaire economie in 2050. Daarnaast zijn er voorstellen voor een natuurinclusieve, herstellende of multifunctionele landbouw. Zo ook in het Groene Hart, waarbij de veenweiden een unieke maar uitdagende bodem vormen voor het moderne boerenbedrijf.

Op weg naar verandering

Het (boeren)landschap in het Groene Hart en de maatschappij zijn in beweging. Verandering is een feit; welke weg te bewandelen en hoe daar te komen, is echter nog ongewis. Hoe zorgen we ervoor dat de balans tussen natuur en landbouw het Groene Hart toekomstgericht en veerkrachtig maakt? Met elkaar op zoek naar gezamenlijke toekomstperspectieven voor het boerenlandschap is een goede eerste stap, maar hoe vertalen deze perspectieven zich naar passende transformatieve verdienmodellen?

Om de landbouw van de toekomst vorm te geven, is samenwerking met verschillende spelers nodig (overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen). Dat is precies waar ACCEZ voor staat. ACCEZ is een onderzoeksprogramma waarin o.a. Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit samen met stakeholders de transitie naar een circulaire economie in het Groene Hart willen versnellen. Door niet alleen verschillende partijen, maar ook verschillende thema’s als het (boeren)landschap, identiteit, bodemdaling, stofstromen, en circulariteit met elkaar te verbinden, kunnen we de complexiteit van dergelijke transitievraagstukken beter te leren begrijpen. Samen creëren we kennis om barrières voor ondernemers te doorbreken en zo de weg vrij te maken voor nieuwe weidse vergezichten.

Wij willen je graag inspireren met kennis en kunde uit het verleden en het heden. Daarnaast zouden wij graag door middel van interactieve sessies verkennen hoe het landschap van een toekomstgericht Groene Hart er voor jou uitziet, en wat en wie je daarvoor nodig hebt.


Programma

10:00   Boerenlandschap van toen | Het Groene Hart in historisch perspectief
Een visuele tour langs vroegere boerenlandschappen.

10:30   Boerenlandschap van nu | Carrousel agrarische bedrijven
Hedendaagse perspectieven en uitdagingen, met drie agrarische inspiratoren over hun verdienmodel.

11:30   Workshop | Innovatieve verdienmodellen
Reconstrucie verdienmodellen, wat komt erbij kijken?

13:00   Lunch

13:45 Workshop | Boerenlandschap van de toekomst
Hoe ziet het boerenbedrijf van een toekomstgericht Groene Hart er voor u uit, en wie en wat heeft u daarvoor nodig?

15:30   Afsluiting en borrel


De workshop zal plaatsvinden bij De Blauwe Meije in Zegveld (Meije 300, 3474 MD Zegveld). Dit kenniscentrum verzorgt tevens een buffet lunch met heerlijke streekproducten, versnaperingen en de borrel. Graag vernemen we uiterlijk 3 november of je aanwezig kan zijn via een berichtje aan groenehartcirculair@gmail.com. Meer informatie over de workshop lees je op www.weidsevergezichten.com.

We zien uit naar je komst!