Samenwerken voor goede watervoorziening in ‘Waarde van Water’

Redactie Projecten, Voorpagina


De watervraagstukken in tuinbouwgebieden vereisen samenwerking tussen overheden, ondernemers en natuurorganisaties. Daarom hebben onderzoekers, vanuit een onafhankelijke positie, deze gevoelige dialoog geleid door middel van een serious game. Hierin zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid voor water in het gebied. Hierdoor is een duurzame oplossing binnen handbereik gekomen.

Locatie
Oostland

Partners
Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, Wageningen University and Research, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Glastuinbouw Nederland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman.

Looptijd
2022 – 2023