De waarde van water in Greenport West-Holland

Redactie Projecten, Voorpagina


De tuinbouw in de provincie Zuid-Holland neemt een belangrijk deel van de Nederlandse en buitenlandse voedselvoorziening voor haar rekening. Om deze rol ook de komende jaren te vervullen zet de sector in op innovatie waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. ACCEZ ondersteunt de glastuinbouw bij deze transitie en start in juni met een nieuwe transitieopgave De waarde van water in Greenport West-Holland.


Het watersysteem in de glastuinbouw vraagt om een andere en toekomstbestendige kijk. Zowel op het gebied van waterbeschikbaarheid als -gebruik zijn de uitdagingen groot. Uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak in-, maar ook buiten de Greenport West-Holland. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers ontwikkelde ACCEZ een aanpak die het sluiten van de waterkringloop moet versnellen. Het delen van kennis staat hierbij centraal. Vanaf juni 2020 begint het projectteam met de transitieopgave De Waarde van water in de Greenport West-Holland.


Over Duijvestijn Tomaten

Al meer dan vijftig jaar is Duijvestijn Tomaten een gepassioneerde teler van kwalitatief hoogwaardige en smaakvolle tomaten. Duurzaamheid en innovatie zijn voor ons altijd een rode draad geweest en het zijn dan ook belangrijke onderdelen van onze bedrijfsvoering. In de loop van de jaren hebben wij ons steeds meer gespecialiseerd in duurzame productie en in de ontwikkeling van nieuwe (tomaten)producten en gezonde voedselconcepten. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekers van Nederland. We lopen voorop in de ontwikkeling van nieuwe, duurzame manieren om gewassen te telen, te sorteren en te verpakken. Ons doel is om uiteindelijk al onze processen circulair te maken.


De praktijk in Pijnacker-West vormt de kern. Ondernemer Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten investeert in een nieuwe duurzame kas waarbij ook het gebruik van water onder de loep wordt genomen. Ook richt het transitieteam zich ook op het grotere plaatje in- en om Greenport-West. Zo wordt er gezocht naar samenwerking met andere sectoren in omliggende gebieden en hierbij is zowel de korte-  als de lange termijn van belang. ACCEZ stimuleert met dit project transdisciplinaire innovaties die zowel technisch, economisch als organisatorisch van aard kunnen zijn. Innovaties die leiden tot kansrijke oplossingen voor een circulaire glastuinbouw waarbij – ieder vanuit zijn eigen discipline – we over de grenzen van het huidige watersysteem heen kijken.

De waarde van water in Greenport West-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, WUR, LDE, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Greenport West Holland, Dunea, PB techniek en Royal Brinkman.

Meer weten? Neem contact met ons op.