Samenwerking is de sleutel tot succes bij watervraagstuk in Pijnacker-West

Redactie Geen categorie

Het project Waarde van Water onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van opslag en gebruik van hemel- en oppervlaktewater om de uitdagingen in de regio Pijnacker-West aan te pakken, zoals extreem weer, biodiversiteitsverlies en druk op de ruimte. Deze uitdagingen kunnen niet langer individueel worden opgelost en vragen om dialoog.

Deze dialoog biedt kansen voor nieuwe inzichten op het watervraagstuk, nieuwe verbindingen in de regio en een sterkere verankering van de glastuinbouw in het gebied. In 2022, en begin 2023, zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder vertegenwoordigers van waterschap, gemeente, provincie, natuurorganisaties, glastuinbouw en ondernemers.

Dialoog in spelvorm
Op dit moment worden deze gesprekken gezamenlijk voortgezet via een ontworpen dialoog in de vorm van een serious game. Deze game is ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring uit de gesprekken met de gebiedspartijen en wetenschappelijke kennis van diverse universiteiten. Wiesje Korf, ontwerpend onderzoeker van Erasmus Universiteit Rotterdam en ontwikkelaar van de serious game, ziet dat in dit gebied verschillende belanghebbenden gemeenschappelijke, toenemende uitdagingen hebben. “Samenwerken is daarom de moeite van het onderzoeken waard. Maar hoe doe je dat? Tijdens het spel zoeken we samen met deelnemers naar mogelijkheden en ingrediënten voor een succesvolle samenwerking”.

Van eigen perspectief naar samenwerking
Ook Ted Duijvestijn, eigenaar van Duijvestijn Tomaten en betrokkene bij het project, ziet de gesprekken via het spel als een kans om de samenwerking te bevorderen. “Eerder was er geen verbinding tussen belanghebbenden uit verschillende sectoren. Iedereen handelde vanuit zijn eigen perspectief en belangen. Niet erg, want dit betekent dat we weten waar er werk aan de winkel is”, vertelt Ted. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen, staat nu vast. Ted benadrukt de noodzaak om als regio samen te werken en een effectieve aanpak te ontwikkelen voor het watervraagstuk. “We moeten samen antwoord geven op vragen als ‘hoe gaan we hier als regio mee aan de slag?’ en doen we dat op een manier zoals we het altijd deden of kiezen we voor een andere oplossing?”. De betrokken partijen speelden de serious game om tot een dialoog te komen. Het resultaat: “Tijdens de dialoog merkten we met elkaar wat écht nodig is om de waarde van water te waarborgen. Het werd duidelijk dat samenwerking de sleutel tot succes is”, aldus Ted.

Toekomstige gebiedsprocessen
Uit de gesprekken is gebleken dat er geen quick fix is voor het watervraagstuk van het gebied. De opbrengst van het project is dan ook meerledig. Naast concrete ideeën, waarvoor we verkennen of er eigenaren zijn om deze verder te brengen, wordt ook veel kennis ontwikkeld over het proces. Dit project kan dienen als voorbeeld voor andere gebiedsprocessen. We streven naar een duurzame watervoorziening in Pijnacker-West en dit project draagt bij aan het gesprek hierover en mogelijke oplossingsrichtingen waarin zowel water, natuur, berging, beleving en glastuinbouw mogelijk zijn.