Samenwerken voor goede watervoorziening in ‘Waarde van Water’

Redactie Projecten, Voorpagina


De watervraagstukken in tuinbouwgebieden vereisen samenwerking tussen overheden, ondernemers en natuurorganisaties. Daarom hebben onderzoekers, vanuit een onafhankelijke positie, deze gevoelige dialoog geleid door middel van een serious game. Hierin zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid voor water in het gebied. Hierdoor is een duurzame oplossing binnen handbereik gekomen.

Locatie
Oostland

Partners
Duijvestijn Tomaten, Greenport West-Holland, Wageningen University and Research, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Hogeschool RotterdamHoogheemraadschap van DelflandGlastuinbouw Nederland, DuneaPB techniek en Royal Brinkman.

Looptijd
2022 – 2023

“We moeten samen antwoord geven op vragen als ‘hoe gaan we hier als regio mee aan de slag?’ en doen we dat op een manier zoals we het altijd deden of kiezen we voor een andere oplossing? Tijdens de serious game merkten we met elkaar wat écht nodig is om de waarde van water te waarborgen. Het werd duidelijk dat samenwerking de sleutel tot succes is.”

Ted Duijvestijn, eigenaar Duijvestijn Tomaten

Ted Duijvestijn bij waarde van water