Serious game: Groene Hart – strijd om een dalende bodem

Redactie Geen categorie, Voorpagina

1 juli 2021


Sommige uitdagingen zijn zo groot, of de meningen zo divers, dat je maar moeilijk grip krijgt op de situatie. Dan kan een spel – een serious game – uitkomst bieden. Voor het Groene Hart ontwikkelden onderzoekers van DRIFT samen met provincie Zuid-Holland een kaartspel waarmee je de uitdagingen van het gebied spelenderwijs leert kennen. Het spel is vrij beschikbaar om te gebruiken.


Uitdagingen in het Groene Hart

Woon of werk je in het Groene Hart? Dan komt het fenomeen je vast niet onbekend voor: bodemdaling. De veengrond zinkt elk jaar een stukje verder, wat leidt tot CO2-uitstoot en uitdagingen met zich mee brengt voor de melkveehouderij en bijvoorbeeld ook de bouw. En de biodiversiteit, die heeft ook betere tijden gekend. Voor het herstel daarvan stelt de overheid steeds strengere eisen, net als aan de uitstoot van CO2. Al met al wordt het voor de melkveehouder steeds lastiger zijn huidige business model aan te houden. Hoe gaan we de toekomst van het Groene Hart vormgeven?

Een spel om het gebied én elkaar te begrijpen

In actieonderzoek Groene Hart Circulair werken onderzoekers samen met ondernemers en beleidsmakers aan deze complexe uitdagingen. Tijdens een bijeenkomst met stakeholders over verschillende rollen die mensen hebben in het gebied, opperde een van de deelnemers om hier een spel van te maken. Zo geschiedde. Annelli Janssen en PJ Beers (beiden DRIFT) en Rens van den Bergh (provincie Zuid-Holland) ontwikkelden samen een serious game. Die helpt je om op vereenvoudigde wijze zo’n complexe gebiedsopgave te begrijpen, elkaars positie beter te snappen én hoe je daar vervolgens samen op kunt voortborduren.

“Samenwerken aan een circulair Groene Hart? Spelenderwijs ontwikkel je snel inzicht in de kansen die er volop zijn!” – Judith Schueler, ACCEZ

Het spel in een notendop

Tijdens het kaartspel kruip je in een van de drie rollen: burger, boer of overheid. Door kaarten te spelen voer je acties uit, zoals het waterpeil verhogen, of kruidenrijk grasland zaaien. Zo heb je impact op bijvoorbeeld bodemdaling of biodiversiteit. Op het scorebord houdt de spelleider de gevolgen bij van de combinatie van kaarten die iedereen speelt. Stopt de bodemdaling bijvoorbeeld, versterkt of verzwakt de financiële positie van de melkveehouder, of verandert het regionaal landschap? De spelleider leidt het spel in goede banen: die legt het spel uit, stimuleert discussie waar nodig, telt de scores en leidt de evaluatie.

Na afloop is het tijd voor reflectie: wat vindt iedereen belangrijk en welke afwegingen maken we in onze keuzes? Want vooral in een groep met verschillende soorten stakeholders kan het waardevol zijn om expliciet te zijn over ieders onderliggende verwachtingen. Het spel kan ook gebruikt worden om de opgave vanuit een andere positie te bekijken: hoe is het om een keer in iemand anders’ schoenen te staan?

“Het spel gaf me op een hele leuke en prikkelende manier inzicht in hoe verschillende partijen de problematiek beleven en welke opties er zijn. Door de opzet kwamen we ook snel tot gedeeld inzicht en de basis voor een transitiestrategie.” – Derk Loorbach, DRIFT

Grip en begrip

Het spel is interessant voor beleidsmakers, ondernemers en andere betrokkenen in een gebiedsopgave. Groene Hart – strijd om een dalende bodem is vrij verkrijgbaar, zodat je het samen met jouw collega’s kan spelen als losse activiteit of als onderdeel van een grotere bijeenkomst. Het geeft de spelers grip op de complexe relaties tussen de bodem, het regionale landschap, biodiversiteit en de financiële situatie van melkveehouders. Ondertussen leren spelers elkaars wensen, waarden en positie in de opgave beter kennen.

“De serious game biedt waardevolle inzichten in mogelijke toekomstbeelden, bezien vanuit verschillende perspectieven zoals die van agrariërs, inwoners of bestuurders.” – Eric Terlien, provincie Zuid-Holland


Groene Hart – strijd om een dalende bodem

Aantal spelers: 3 – 10
Aantal spelleiders: 1
Tijd: 1 – 1,5 uur
Opbrengst: inzicht in oplossingen gebiedsopgave, elkaars wensen en begrip voor verschillen

Pakket:

  • Digitaal speelbord
  • Algemene speluitleg (pdf)
  • Uitleg spelleider (pdf)
  • Hand-out spelers (pdf)

Het spel is gratis verkrijgbaar via deze link. Meer informatie? Neem dan contact op met Annelli Janssen via janssen@drift.eur.nl of met ACCEZ via secretariaat@accez.nl.

We zijn benieuwd hoe en door wie het spel gebruikt wordt. Biedt het de spelers meer inzichten in de opgave en elkaars perspectieven? Hoe was het voor de spelleider? We horen graag je ervaring!

Alleen voor het Groene Hart?

Groene Hart – strijd om een dalende bodem is speciaal ontwikkeld voor de opgave rondom bodemdaling, biodiversiteit en de melkveehouderij. De principes van dit spel kunnen echter ook toegepast worden op andere gebiedsopgaves die te maken hebben met duurzaamheid. Het scorebord, de rollen en de kaarten kunnen aangepast worden om aan te sluiten bij de context van een ander gebied. Een nieuwe versie kan ook zelf ontwikkeld worden met een groep stakeholders, om zo samen de gebiedsopgave te identificeren en te onderzoeken. Interesse? Neem dan contact met ons op!


Illustratie: Nilou Monster