Ontwikkeling van Natuurwaardekaart in volle gang

Redactie Geen categorie

De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. We hebben de neiging om in complexe beleidskwesties de natuurwaarde te onderwaarderen ten gunste van economische belangen. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar. Er bestaat brede consensus dat dit moet veranderen, maar de vraag blijft: hoe?

In samenwerking met het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden introduceert ACCEZ de Natuurwaardekaart. Hiermee kunnen beleidsmakers de impact van hun beslissingen op de natuur te beoordelen, en zo bepalen of deze leiden tot schade aan de leefomgeving of bijdragen aan natuurherstel.

De effecten in kaart
Overheden dragen de verantwoordelijkheid voor het maken van deze gebiedskeuzes, zoals vastgesteld in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Europese Farm-to-Fork strategie. Binnen deze complexe beleidsvraagstukken is het van essentieel belang om gedegen data te gebruiken voor het beoordelen van de impact op de leefomgevingskwaliteit terwijl definitieve beslissingen worden genomen. Door effecten van diensten als recreatie en watermanagement zichtbaar te maken op gebiedskaarten, worden deze niet vergeten in het besluitvormingsproces. Denk hierbij aan gebiedskaarten met informatielagen over gemeten waterstanden, hitte-eilanden, biodiversiteit en luchtkwaliteit.

Onderbouwd beslissen
Martin Blokker, accelerator bij ACCEZ: “Wat de Natuurwaardekaart echt onderscheidt, is het combineren van verschillende databronnen met wetenschappelijk gevalideerde algoritmes en het centraal stellen van de beleidsvraag. Hierdoor bieden we een volledig overzicht om weloverwogen beleidsbeslissingen te nemen waarin de waarde van natuur is geïntegreerd.” Deze geïntegreerde data wordt gepresenteerd in gebiedskaarten, die dienen als visuele ondersteuning voor beleidsdialogen. “Het is belangrijk op te merken dat data geen beslissing voor je neemt. Goede informatie helpt je echter wel bij het bespreken en maken van een onderbouwde beslissing,” aldus Martin.

Planning
Sinds 2020 wordt het de Natuurwaardekaart toegepast door STOWA en in ACCEZ-projecten in Het Groene Hart en De Duin- en Bollenstreek. Op dit moment is het samenwerkingsverband op zoek naar financiering om het team te versterken en de Natuurwaardekaart verder te verbeteren. Het doel: dat meer beleidsmakers hiervan gebruik kunnen en gaan maken en de natuur te waarderen in complexe beleidskwesties.

Wil je meer weten over de Natuurwaardekaart? Neem contact op Martin Blokker.