Voorwoord

Tamar Transitiezones


Deze bundel is een hart onder de riem voor iedereen die ondanks tegenwind doorgaat om de transitie naar een duurzame en circulaire wereld te versnellen. Mensen die op gevoel doorvaren ook als het mist, die stormen doorstaan en die zich niet laten weerhouden door de mythen van gevaarlijke monsters onder het zeeoppervlak.

Ik weet uit mijn jarenlange ervaring als politicus hoe weerbarstig veranderen in de praktijk is. We onderschrijven vrijwel allemaal dat duurzame verandering nodig is. Over de manier waarop, de verdeling van de lasten en lusten, het tempo en wat de juiste koers is, worden we het niet zo makkelijk eens.

Toen ik de bijdragen van de bundel las, viel mij op dat op heel veel verschillende manieren steeds dezelfde soort oproep wordt gedaan. Blijf in verbinding. Sommige auteurs roepen op om goed in verbinding met jezelf te blijven, andere benadrukken dat je in gesprek met elkaar moet blijven – ook als je het niet met elkaar eens bent.

Ik wil mij graag aansluiten bij die oproep. Blijf in verbinding. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar blijf wel nieuwsgierig naar elkaars uitgangspunten. Neem de tijd om achtergronden beter te begrijpen, zoek naar aanknopingspunten om door de weerstand heen te breken, om tenslotte stappen te kunnen zetten.

Veel leesplezier.

Meindert Stolk

Gedeputeerde Economie en Innovatie en voorzitter ACCEZ-board


Navigeer hieronder naar de andere artikelen.